Saturday, February 26, 2011

kangen180289

kangen aku
kangen kangen kamu
kangen kangen kangen aku
kangen kangen kangen kangen kamu
kangen kangen kangen kangen kangen aku
kangen kangen kangen kangen kangen kangen kamu
kangen kangen kangen kangen kangen kangen k a n g e n kangeeeeeennnnnnn
kangen kangen kangen kangen kangen kangen kamu
kangen kangen kangen kangen kangen aku
kangen kangen kangen kangen kamu
kangen kangen kangen aku
kangen kangen kamu
kangen aku

No comments:

Post a Comment